Kursai

Šiame kurse pristatomos galimos grėsmės internete, saugesnio interneto patarimai, saugios elektroninės erdvės švietimo įstaigose ypatymai, medžiaga šviečiamosioms saugesnio interneto veikloms.

Kurso turinys 2018 m. atnaujintas ir papildytas.